Please wait a minute...
  2017年, 第3卷, 第1期
十八大以来中国共产党对社会思潮的引领———就《问道》再版访清华大学马克思主义学院林泰教授
代红凯
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 5-16.   DOI: 101349A-2017-1-001
摘要   HTML   PDF (1198KB)
中国梦的国际宣示*
陶文昭
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 17-29.   DOI: 101349A-2017-1-002
摘要   HTML   PDF (1214KB)
论科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一*
高继文
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 30-37.   DOI: 101349A-2017-1-003
摘要   HTML   PDF (1112KB)
习近平治国理政思想的价值取向*
贾绘泽
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 38-45.   DOI: 101349A-2017-1-004
摘要   HTML   PDF (1118KB)
习近平“人类命运共同体”战略思想析论*
张战
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 46-54.   DOI: 101349A-2017-1-005
摘要   HTML   PDF (1133KB)
习近平社会主义协商民主思想的理论架构*
董树彬
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 55-62.   DOI: 101349A-2017-1-006
摘要   HTML   PDF (1106KB)
习近平网络为民价值理念探析
鲁宽民,徐奇
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 63-69.   DOI: 101349A-2017-1-007
摘要   HTML   PDF (1104KB)
延安时期党的文化自觉与先进文化建设*
张远新
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 70-80.   DOI: 101349A-2017-1-008
摘要   HTML   PDF (1176KB)
是“周期律”,还是“周期率”?*
王传利
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 81-88.   DOI: 101349A-2017-1-009
摘要   HTML   PDF (1124KB)
中共中央进京“赶考”背后的历史意识与精神资源
霍红伟
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 89-94.   DOI: 101349A-2017-1-010
摘要   HTML   PDF (1093KB)
论马克思主义中国化的“六个化”*
汪青松
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 95-105.   DOI: 101349A-2017-1-011
摘要   HTML   PDF (1183KB)
“建设语境”下的正确处理人民内部矛盾与国家政治生活主题
康沛竹,兰池
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 106-113.   DOI: 101349A-2017-1-012
摘要   HTML   PDF (1129KB)
马克思主义中国化逻辑起点的双重维度*
张明
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 114-121.   DOI: 101349A-2017-1-013
摘要   HTML   PDF (1123KB)
党的十八大以来我国意识形态话语权研究评析
谢超林,李少军
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 122-128.   DOI: 101349A-2017-1-014
摘要   HTML   PDF (1103KB)
以教导学 化教为学*———清华大学“概论”课程“导客为主”教学模式探索
冯务中
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 129-136.   DOI: 101349A-2017-1-015
摘要   HTML   PDF (1158KB)
中国特色社会主义之“特色”探析*
刘洪森
高校马克思主义理论研究. 2017, 3 (1): 137-144.   DOI: 101349A-2017-1-016
摘要   HTML   PDF (1124KB)